Blog

O Friedreich’s ataxia

Kada je Ana bila u prvom razredu osnovne škole počeli su prvi znaci ispoljavanja problema sa finim motornim veštinama. Rukopis oduvek nije ...

Pročitaj više