Ivana Hadži-Popović

Anina poezija nema godine iako je ona veoma, veoma mlada. Ima samo neizmernu tugu, neizmernu dubinu, ali i neizmernu želju za radošću. Iako neraskidivo povezuje bol i ljubav, na toj niti nanizane su i svetlost i sreća. Potresno lepa poezija.

Ivana Hadži-Popović