Podrška borbi i jakom duhu

Web sajt na kojem se nalazite je dar Krojačeve škole web dizajna. Želeli su da podrže Anin jak duh i borbu kojom pokazuje da je moguće savladavati prepreke koje život nosi pa su na ovaj način omogućili da se predstavi stvaralaštvo i život Ane Ilić.

U izradi sajta učestvovali su učenici Krojačeve škole, Green Design objavio je konkurs za izradu logoa, a kompanija Ninet pruža tehničku podršku.