Žal

I sve to čitam,
I sve to slušam,
I sve to znam.
To sam osetila,
Ne znam kad.
Neke rečce kao da
Naprave rupu
U nekom zabarakadiranom
Delu duše moje,
I iz te rupe izbijaju,
Ispadaju, razlivaju se
Neke note koje kao da
Nisu moje,
A tu su,
Mojim plašnjama mile.
Znaću, ali
Šapni mi, sasvim tiho,
Samo neka bude lepo,
Neka bude poezija.

Utrnule reči, 2018.