Odsjaj

U poletu ili zajedno?

Slušamo svoj histerični smeh

Dok se obija o zidove

Koje smo gradili večno,

I odzvanja kao zvuk

Šamara gladnom detetu.

Da sumrak je isti

Kad isti smo u mraku,

Da nas dele crne mačke

Kad nas kvasi noćna kiša,

A spavamo u blatu,

Sanjamo na krovovima,

Bliži nebu.

Da bledo gledamo

U prašnjava ogledala,

Kada oblaci se sklanjaju

Samo za jednog,

I sunce sija

Samo jednome,

Jer dan sviće

Samo za jednog.

Molimo ili se pravdamo?

Govori: Ana Ilić