Pesnikinja Ana Ilić

„Živeću u belom, želeću samo svog osmeha svetlost, videla sam lavinom zatrpane žudnje, ali moći ću da nastavim. Živeću u belom“

To su samo neki od stihova koje je Ana napisala kada je imala samo jedanaest godina. Bolest je upoznala sa devet, stihovima koje piše bori se za svoje zdravlje:
Osetim kao olakšanje. I zadovoljstvo. I ponos što sam nešto u sebi uspela da spakujem neke reči.“

Mira Lekić
Tačno 1, Prva TV
17. jul 2014.