Kad je život lep?

„Vidite, ta devojka… koja ima tu bolest, retku, tešku.. ona je u jednoj svojoj pesmi lepo rekla: „Život je lep.“ A kad je život lep?
– I u ovako teškoj situaciji ako je neko uz nekoga, ako se neko trudi da pomogne drugome, ako je prosto.. spreman da *da, vrlo malo.. ne mora mnogo čovek da *da a da bude korisno. Potrebno je dati malo, odnosno – dati. I zato život može da bude ako ne baš lep, onda bar lepši.“

Milan Caci Mihailović
27. februar 2013.
Atelje 212