Američki Srbobran

Devet pesama iz zbirke „Pod svetlom istine“, prevedenih na engleski jezik, objavljeno je u najstarijem srpskom listu u Sjedinjenim američkim državama – „Američki Srbobran“ (osnovan u Pitsburgu 1905, gde i danas izlazi jednom nedeljno). Pesme je prevela Mira Matarić, doktor nauka iz lingvistike i svetske književnosti.

U istom broju lista štampan je i tekst povodom promocije “Pod svetlom istine” u Los Anđelesu sredinom decembra 2012. u organizaciji zajednice Srpske Pravoslavne Crkve „Sveti Sava“.

16. januar 2013.